Зулкаров Канат Бисенгалиевич

Зулкаров Канат Бисенгалиевич

Зулкаров Канат Бисенгалиевич
уролог андролог
АМЦ. КДЦ.
врач уролог
Зулкаров Канат Бисенгалиевич
РК. Актобе